8forHK Selection P10129R 18K/750 白色黃金鑽石鑲嵌介指 18K/750 白色黃金 鑽石鑲嵌 介指 金重:4.40克 美度:5 14粒 鑽石 公主切割 總重量:0.70卡 SKU No. 221504712 5.4 mm (h) Product #: gary00035jc-P10129R 18K/750 白色黃金鑽石鑲嵌介指 Regular price: $HKD$9400.0 Available from: 8forHK SelectionIn stock
gary00035jc8forHK Selection